Lekeplasser - Nærmiljøanlegg

KEN NOR AS er leverandør av alt du trenger for å skape et trivelig utemiljø. Vi leverer utstyr  til samværsplasser, utelekeplasser  f.eks. skoler, barnehager, kommunale lekeplasser, velforeninger, borettslag o.l. Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet.  Kan lokaliseres i tilknytning til skoler og/eller idrettsanlegg.  Det skal innby til lek, idrett og fysisk aktivitet. DET ER BARE Å RINGE OG BE OM PRISTILBUD.

Søknadsskjema - forenklede tiltak til idrettsanlegg: www.idrettsanlegg.no

 

Ring oss for mer informasjon eller bestilling

tlf:41612480 - 90187071 eller på epost.: kennor@online.no


 
 
 
 

HAGS er en av verdens mest suksessrike virksomheter innen sitt felt og har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993, og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 1997.

www.hags.com